Home Νέα - Εκδηλώσεις
Νέα - Εκδηλώσεις
Ανακοίνωση πρόσληψης 170 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εκτύπωση E-mail
Ανακοινώσεις
Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2012 01:19

Η ΠΟΛΥΝΟΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική ΕταιρίαΑνακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εβδομήντα (170) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τo Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι προσλήψεις θα κατανεμηθούν όπως έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας σε 3 Δήμους ως εξής:

Δήμος Ανδριτσαίνης-Κρεστένων: 40
Δήμος Πύργου: 80
Δήμος Ήλιδας: 50

Οι συμβάσεις θα έχουν πεντάμηνη διάρκεια.
H απασχόληση είναι πλήρης και η αμοιβή 625€ μηνιαίως. Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.
Η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση με την εξειδίκευση των ειδικοτήτων και των απαραίτητων δικαιολογητικών αναρτάται σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των Δήμων Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Πύργου και Ήλιδας, στα ΚΠΑ του Νομού Ηλείας καθώς και εδώ, στην ιστοσελίδα της Πολυνόης.
Αιτήσεις και οδηγίες συμπλήρωσης θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στα γραφεία μας, Ρήγα Φεραίου 113, Πύργος, τηλ. 26210 40230, 9:00-14:00 Δευτέρα-Παρασκευή.

Οι προσλήψεις θα γίνουν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12/04/2012.
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ Εκτύπωση E-mail
Ημερολόγιο Εργασιών
Τρίτη, 20 Ιανουάριος 2009 09:57

ΤΟΠΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (από22/2/2008 έως 22/12/2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 22/2/2008 έως 28/2/2008

Δημιουργία 2 θέσεων απασχόλησης Η μία θέση υπαλλήλου γραφείου – πολιτισμικού διαμεσολαβητή, καλύπτεται από ΑΜΕΑ, και η δεύτερη από απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ψυχολόγο. Αντικείμενο της απασχόλησης για την επικοινωνία με τον τοπικό πληθυσμό και την προώθηση της ιδέας της διαπολιτισμικότητας

Για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας επελέγησαν άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 28/2/2008 έως 22/12/2008

6 Δελτία Τύπου σε τοπικές εφημερίδες

Τα δελτία τύπου θα αφορούν την πορεία του Σχεδίου και θα αποσταλούν:

- κατά την έναρξη του σχεδίου

- κατά την διάρκεια του

- κατά την διάρκεια υλοποίησης του κύκλου συναντήσεων

- πριν και μετά την υλοποίηση της ημερίδας

- κατά την λήξη του σχεδίου

Επίσης θα γίνουν περαιτέρω δημοσιεύσεις (τουλάχιστον 4) στον τοπικό τύπο με θέματα που αφορούν, την μετανάστευση, την πολυπολιτισμικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες, την διαμεσολάβηση κλπ, με την εθελοντική συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων και ειδικών

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 28/2/2008 έως 30/10/2008

Δημιουργία ιστοσελίδας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Πολυνόη και δημοσίευση δράσεων του Σχεδίου

Στην ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί θα προβληθούν οι δράσεις του Σχεδίου και τα αποτελέσματά τους καθώς επίσης θα επιχειρηθεί η δικτύωση με σχετικούς φορείς, η προβολή θεματολογίας σχετική με το αντικείμενο του Σχεδίου και η δημιουργία σχετικού forum

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 17/3/2008 έως 30/10/2008

Επαφή με ομάδες μεταναστών για προώθηση της διαπολιτισμικότητας

Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους αλλοδαπών διαφόρων εθνικοτήτων (από Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, κλπ), προκειμένου:

ð Να παρουσιαστεί το λειτούργημα του πολιτισμικού διαμεσολαβητή

ð Να ενημερωθούν για τις διαδικασίες συναλλαγής με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς στη χώρα υποδοχής

ð Να παρουσιαστούν εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας/ συμπεριφοράς προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματικότερη

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 17/3/2008 έως 30/10/2008

Επισκέψεις ενημέρωσης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς Επαφή με υπαλλήλους Δημοσίων Υπηρεσιών και Δικηγόρους

Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με υπαλλήλους ΟΤΑ Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών, καθώς και με δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με μεταναστευτικά θέματα για:

ð την προώθηση της διαπολιτισμικότητας,

ð την ενημέρωση για την αποτελεσματικότερη συναλλαγή με μέλη των μειονοτήτων

ð την παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας/ συμπεριφοράς προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματικότερη

ð την παρουσίαση του λειτουργήματος του πολιτισμικού διαμεσολαβητή και προώθηση του γραφείου στήριξης αλλοδαπών

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 1/3/2008 έως 30/5/2008

3 Επισκέψεις ενημέρωσης σε σχολεία του Δήμου Πύργου

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία που φοιτούν πολλοί μαθητές μέλη της ομάδας στόχου

Κατά τις επισκέψεις αυτές θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τους δασκάλους / καθηγητές των σχολείων αλλά και τους μαθητές.

Στόχος των συναντήσεων είναι η ενημέρωση για την διαπολιτισμικότητα και τα οφέλη της αλλά και η παρουσίαση πρακτικών για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την πρόληψη ή αντιμετώπιση ρατσιστικών συμπεριφορών, καθώς και την παρουσίαση του ρόλου του πολιτισμικού διαμεσολαβητή

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 1/3/2008 έως 30/6/2008

Έκθεση φωτογραφίας – ζωγραφικής μαθητών με θέμα τη διαπολιτισμική συνειδητότητα

Θα πραγματοποιηθεί έκθεση με φωτογραφίες και ζωγραφιές μαθητών οι οποίες θα έχουν ως θέμα τη διαπολιτισμικότητα, ενώ παράλληλα θα εκτίθεται και διαφημιστικό υλικό για το γραφείο στήριξης που λειτουργεί στο Δήμο Πύργου

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 1/3/2008 έως 30/6/2008

Πραγματοποίηση 2 ενημερωτικών συναντήσεων (με τη συνεργασία της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πύργου) με συμμετοχή μεταναστών, τοπικών φορέων, εκπροσώπων κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, ειδικών επιστημόνων σε εθελοντική βάση προκειμένου να ενημερωθούν για την έννοια και τα οφέλη της πολιτισμικής διαμεσολάβησης αλλά και να συζητηθούν τα επιμέρους προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τις συναλλαγές στις δημόσιες υπηρεσίες. Αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα

Παρουσίαση καλών πρακτικών διαπολιτισμικής συμπεριφοράς.

Παρουσίαση υπηρεσιών που προσφέρονται από το γραφείο στήριξης αλλοδαπών

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 1/4/2008 έως 30/10/2008

Παραγωγή και αναμετάδοση ραδιοφωνικού σποτ για την προώθηση της διαπολιτισμικής συνειδητότητας

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 1/5/2008 έως 30/8/2008

Αναπαραγωγή και διάθεση φυλλαδίων (2.000 αντίτυπα)

Θα παραχθούν φυλλάδια ενημερωτικού χαρακτήρα στα οποία θα παρουσιάζονται καλές περιπτώσεις διαπολιτισμικής συμπεριφοράς καθώς και ο ρόλος της πολιτισμικής διαμεσολάβησης

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 1/9/2008 έως 30/11/2008

Διεξαγωγή Ημερίδας

Θα συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση ειδικοί επιστήμονες που θα προσεγγίσουν το θέμα της πολυπολιτισμικότητας, του ρατσισμού, της διαπολιτισμικότητας, καλών πρακτικών διαμεσολάβησης ενώ θα γίνει και εκτενής παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του λειτουργούντος γραφείου στήριξης στο Δήμο Πύργο, με στόχο την κατανόηση από όλους της αναγκαιότητας του.

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ "ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΑΡΗΝΗΣ Εκτύπωση E-mail
Ημερολόγιο Εργασιών
Τρίτη, 20 Ιανουάριος 2009 09:54

ΤΟΠΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (από 26/2/2008

έως 24/12/2008)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ζαχάρω Ηλείας

Από 26/02/2008 έως 29/02/2008

Δημιουργία 3 θέσεων απασχόλησης. Η μία για την πραγματοποίηση των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και 2 για τον καθαρισμό και τη σήμανση του μονοπατιού Τα άτομα που απασχοληθούν θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Δήμος Πύργου

Ν. Ηλείας

Από 1/3/2008 έως 30/9/2008

Δημιουργία ιστοσελίδας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Πολυνόη και δημοσίευση δράσεων του Σχεδίου

Στην ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί θα προβληθούν οι δράσεις του Σχεδίου και τα αποτελέσματά τους καθώς επίσης θα επιχειρηθεί η δικτύωση με σχετικούς φορείς, η προβολή θεματολογίας σχετική με το αντικείμενο του Σχεδίου και η δημιουργία σχετικού forum

Ζαχάρω Ηλείας

Από 29/2/2008 έως 15/4/2008

Οριοθέτηση και απεικόνιση μονοπατιού

Αφορά την αποτύπωση επί χάρτου της υπάρχουσας κατάστασης μετά την πυρκαγιά

Δ.Δ Αρήνης

Δήμου Ζαχάρως

Από 1/3/2008 έως 15/6/2008

Ήπιες δραστηριότητες καθαρισμού και σήμανσης:

- απομάκρυνση καμένης βλάστησης

- συλλογή και απομάκρυνση κάθε λογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων από την πυρκαγιά εντός της κοίτης

- τοποθέτηση χάρτη στο σημείο εκκίνησης, σχεδίων ή φωτογραφιών του τοπίου πριν την πυρκαγιά

- τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων σε επιλεγμένες θέσεις

Ζαχάρω Ηλείας

Από 26/2/2008 έως 15/3/2008

Διοργάνωση συνάντησης με τοπικούς φορείς (Δήμος Ζαχάρως κλπ) με αντικείμενο την ενημέρωση τους για τους στόχους και την πορεία υλοποίησης του σχεδίου

Ζαχάρω Ηλείας

Από 1/6/2008 έως 30/6/2008

Διοργάνωση συνάντησης με αντικείμενο την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος μέσω των ορθών γεωργικών πρακτικών, την διαχείριση απορριμμάτων την ανάδειξη της αναγκαιότητας αποκατάστασης του φυσικού τοπίου μετά τις πυρκαγιές

με προσκεκλημένους τοπικούς παράγοντες, φορείς, υπηρεσίες, ειδικούς επιστήμονες σε εθελοντική βάση

Ζαχάρω Ηλείας

Από 1/5/2008 έως 30/5/2008

Διοργάνωση συνάντησης με αντικείμενο την αντιπυρική προστασία και προληπτική προστασία με προσκεκλημένους τοπικούς παράγοντες (Δήμος Ζαχάρως κλπ), φορείς, υπηρεσίες, ειδικούς επιστήμονες σε εθελοντική βάση

Νομός Ηλείας

Από 29/2/2008 έως 24/12/2008

6 Δημοσιεύσεις σε τοπικές εφημερίδες

Οι δημοσιεύσεις θα γίνουν

- κατά την έναρξη του σχεδίου

- κατά την διάρκεια του

- κατά την διάρκεια υλοποίησης του κύκλου συναντήσεων

- πριν και μετά την υλοποίηση της ημερίδας

- πριν και μετά την υλοποίηση της φωτογραφικής έκθεσης

- κατά την λήξη του σχεδίου

Πύργος Ηλείας

Από 1/8/2008 έως 30/10/2008

Παραγωγή 1.000 φυλλαδίων

Το περιεχόμενο του θα αφορά την παρουσίαση του τελικού προϊόντος των ενεργειών του σχεδίου, θα διανεμηθεί κατά την ημερίδα, θα διανεμηθεί στα σχολεία και στους κατοίκους της περιοχής

Εντός και εκτός ορίων χώρας

Από 1/4/2008 έως 30/9/2008

Ενέργειες δικτύωσης με άλλους φορείς που ασχολούνται με την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος

Αναζήτηση και συμμετοχή σε δίκτυα σε ίδιες περιοχές ενδιαφέροντος

Ζαχάρω Ηλείας

Από 1/10/2008 έως 30/10/2008

Διοργάνωση 1 έκθεσης φωτογραφικού υλικού

Θα υλοποιηθεί από μια ομάδα εθελοντών με ενεργοποίηση των μαθητών της περιοχής και θα παρουσιαστεί φωτογραφικό υλικό με τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, αυτές που υπήρχαν και αυτές που απέμειναν μετά τις πυρκαγιές

Ζαχάρω Ηλείας

Από 15/9/2008 έως 15/12/2008

Διεξαγωγή μίας ημερίδας

Το θέμα της ημερίδας θα αφορά την αναγκαιότητα ανάδειξης και αποκατάστασης του Άνυγρου ποταμού και την παρουσίαση καλών πρακτικών προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, με την εθελοντική συνεργασία τοπικών φορέων, οργανισμών, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιβαλλοντικών οργανώσεων

 
ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο:«ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΑΡΗΝΗΣ-ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ» Εκτύπωση E-mail
Εκθέσεις
Δευτέρα, 19 Ιανουάριος 2009 11:22

ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο:

«ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΑΡΗΝΗΣ-ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ»

Ημερομηνία: 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008, Ώρα: 19:00, και 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008, Ώρα: 10:00

Στο Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Ζαχάρως, Ζαχάρω Ηλείας

Η ενέργεια αυτή συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο και κατά 20% από εθνικούς πόρους

 
ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΑΡΗΝΗΣ: ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Εκτύπωση E-mail
Ημερίδες
Δευτέρα, 19 Ιανουάριος 2009 11:21

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΠΟΛΥΝΟΗ» πρόκειται να πραγματοποιήσει ημερίδα με τίτλο:

«ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΑΡΗΝΗΣ: ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ» στα πλαίσια του σχεδίου δράσης «Ανάδειξη και προβολή του φαραγγιού της Αρήνης προς αναβάθμιση του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος της Ζαχάρως» .

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ζαχάρως στις

11 Δεκεμβρίου 2008 , ώρα έναρξης: 18:00.

Περισσότερα...
 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ: αλλάζουμε συνήθειες, ζούμε καλύτερα Εκτύπωση E-mail
Ανακοινώσεις
Δευτέρα, 19 Ιανουάριος 2009 11:19

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΠΟΛΥΝΟΗ» πρόκειται να πραγματοποιήσει ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ: αλλάζουμε συνήθειες, ζούμε καλύτερα», την Τετάρτη 28 Μαΐου 2008. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο της Ζαχάρως-Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων (ώρα έναρξης: 18:00).

Για περισσότερες πληροφορίες: Ρ. Φεραίου 113 (Πάροδος Φόρουμ) – 27100 – Πύργος – τηλ: +30 26210 40230 e mail: polynoe_mko@yahoo.gr

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL